2003 Yılı Bülten Arşivinden derlemeler.

.Eskişehir Yolu güzergahında "kentsel sorunlar" semineri

Batıbirlik'in düzenlediği "Eskişehir Yolu güzergahında kentsel sorunlar" konulu seminer, 17-19 Ekim 2003 günleri arasında Ürgüp'te gerçekleştirilecek. Batıbirlik'e bağlı kooperatiflerin yöneticilerinin katılacağı toplantıda, Ankara'nın yeni yerleşim alanlarından Eskişehir yolu güzergahında yaşanan kentsel sorunlar irdelenecek ve düzgün kentleşme için yapılabilecekler tartışılacak.
Batıbirlik'in düzenlediği eğitim semineri konusunda bilgi veren Genel Başkan Malik Sat, amaçlarının yalnızca bir durum saptaması yapmak olmadığını vurgulayarak, "Konunun uzmanları ve uygulayıcıları ile sorunu enine boyuna irdeleyerek öneriler geliştirmek istiyoruz" dedi.
Çayyolu bölgesinden başlayarak Ankara-Eskişehir Yolu güzergahının gittikçe yoğunlaşan bir yapılaşma sürecine girdiğini belirten Sat, kentleşme bağlamında onarımaz yanlışları önlemek için mevcut durumu iyi analiz etmek ve uygun çözüm önerileri geliştirmek gerektiğini söyledi. Eskişehir Yolu güzergahının, TÜRKKONUT Temelli-Yenihisar projesiyle yeni bir model kazandığına değinen Şat, seminerde bu modelin de tartışılacağını ifade etti.
Seminere katılan bilimadamları ve uzmanların alanın yetkin kişileri olduğuna dikkat çeken Şat, "Bu seminerin, Ankara'nın batısını çalışma alanı olarak seçen Batıbirlik ve bağlı kooperatiflerin yöneticileri için yararlı olacağına inanıyorum" dedi.

(Ağustos-Eylül 2003)

Emek Dayanışma Sitesi'nde Tapu Dağıtım Şöleni

Kooperatif Başkanı S.Nihat Sözen, emek ve dayanışmanın karşılığı  olan kucak dolusu sevgi ödülleri ile duygu dolu anlar yaşadı.


 

 

 

 

 

Emek Dayanışma Kooperatifi, önceden saptanan tarihte inşaatı bitirdi ve söz verilen günde hak sahiplerine tapularını dağıttı.
Batıbirlik'e bağlı Emek Dayanışma Kooperatifi yönetimi, iki yıl önce tamamlayarak üyelere teslim ettiği konutlann tapusunu, 30 Ağustos 2003 günü düzenlediği törende hak sahiplerine teslim etti. Site ortak yeşil alanında düzenlenen törene katılan ve kooperatif üyelerine seslenen Batıbirlik Genel Başkam Malik Sat, Batıbirlik'e bağlı kooperatiflerin ürettiği konutlann Batıkent'in prestijini artırdığını vurgulayarak, "Kaliteli, yaşanılacak konut ürettikleri ve iyi bir kooperatifçilik örneği verdikleri için Emek Dayanışma Kooperatifi yöneticilerini kutluyorum" dedi.
Törende açılış konuşmasını yapan Kooperatif Başkanı ve Batıbirlik Genel Sekreteri S.Nihat Sözen de, inşaat süreci boyunca verdikleri her sözü tutmaya büyük özen gösterdiklerini belirterek, iki yıl önce 9 Eylül 2001 günü, daha önce belirlenen takvim uyarınca kura çekimini ve konutlann tümüyle tamamlanarak teslimini gerçekleştirdiklerini; 30 Ağustos günü de aynı takvim uyannca tapulan hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Sözen, "Bir kooperatifçi olarak, üyelerimize verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için büyük mutluluk ve onurdur" dedi.
Tapu dağıtımında ilklere öncelik
Emek Dayanışma Kooperatifi Başkanı S.Nihat Sözen'in titizlikle tuttuğu kayıtlar dikkate alınarak, tapu dağıtımında kimi "ilk"lere öncelik verildi. İki yıl önce konutu teslim alıp ilk yerleşen üye Simten Dimez, ilk tapuyu Batıbirlik Genel Başkanı Malik Şat'ın elinden aldı. İkinci tapu, siteye ilk gelin getiren İlkez Bellikli'ye, üçüncü tapu da sitede ilk doğumu gerçekleştiren Keziban Türkdoğan'a verildi.
Tören, şölene dönüştü
Törene saz arkadaşıyla katılan müzik sanatçısı Elvan Karabasan'm dinletisi site sakinlerini coşturdu. Batıkent'in en iyi bölgesinde kaliteli bir konuta sahip olmanın mutluluğu ile eğlenen site sakinleri, tapu dağıtım törenini bir şölene dönüştürdüler.

(Ağustos-Eylül 2003)

ARSA TAHSİS BELGESİ ALINDI...

 

Batıbirlik, Yenihisar Villakent Projesi kapsamındaki arsalarının tahsis belgesini aldı.

 


 

 

TÜRKKONUT'un Yenihisar Villakent Projesi'ne katılan Batıbirlik, hak sahibi olduğu arsaların tahsis belgesini TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı'nın elinden aldı. Tahsis belgesini Batıbirlik Genel Başkanı Malik Şat'a teslim eden Odabaşı, "Batıbirlik, Batıkent ve Çayyolu bölgesindeki çalışmaları ile başarılarını kanıtlamış bir birliğimizdir. Yenihisar Villakent Projesinde de başarılarının artarak süreceğine inanıyorum." dedi.
Batıbirlik yöneticilerinin de katıldığı toplantıda proje hakkında bilgi veren Odabaşı, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nden 29 Mayıs 2002 tarihinde TURKKONUT tarafından satın alınan 5.035.399 metrekare arazinin tüm planlama işlemlerinin Temelli Belediyesi'nce yapıldığını, yapı ruhsatlarının alınmasını müteakip inşaatlara başlanabileceğini belirtti.
Yalnızca kendi projelerinin kapsamında 30 bin kişinin yaşayacağı uydu bir kent kurulacağını vurgulayan Odabaşı, proje içerisinde temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, kreş, sinema, tiyatro ve konferans salonları, karakol, postane, ibadethane gibi sosyal donatılar ile hizmet ve ticaret merkezleri, parklar, rekreasyon alanları gibi düzenlemelere de yer verildiğini söyledi.
Projede 690, 675, 635, 600, 550, 500 ve 400 metrekare net büyüklükteki arsalar üzerinde 2740 adet tek katlı müstakil, dubleks, ikiz dubleks ile 1904 adet katta dubleks ve çok katlı apartman tipi konut yapılacağını belirten Odabaşı, "Müstakil bahçeli konutlar ile her türlü sosyal, kültürel, sportif ve ticari tesisin yer alacağı, çağdaş şehircilik kavramının öngördüğü tüm nitelikleri taşıyan, sakin ve huzurlu bir yaşam ortamının oluşması için gerekli olan her türlü sosyal ihtiyacın modern konfor yaklaşımı ile karşılanacağı, komşuluk ilişkilerinin giderek nesiller boyu sürecek dostluk ve arkadaşlıklara dönüşeceği yeni bir yerleşim merkezinin kurulmasını hedefliyoruz" dedi.
Batıbirlik yöneticileri konut alanında TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı'nın elinden seçtikleri arsaların tahsis belgesini alan Batıbirlik yöneticileri, hak sahibi oldukları arsalar üzerinde fotoğraf çektirdiler. Bayındır Kooperatifi' nin villa tipi konut inşa ettirdiği araziye komşu olan arsalar hakkında bilgi veren Batıbirlik Genel Başkanı Malik Sat, topoğrafık özellikleri ve zemin yönünden inşaat yapmaya çok uygun bir alan seçtiklerini, arsalarının projedeki yol ağının kavşak noktasında ve mevcut asfalt yolun bitişiğinde bulunduğunu söyledi.
Batıbirlik'in şimdiye değin arsa seçiminde hep isabetli kararlar aldığını vurgulayan Sat, Çayyolu bölgesinde Batıbirlik'ten arsa tahsisi alan kooperatiflerin şimdi çok karlı durumda olduklarını savundu. Yenihisar Villakent Projesine katılan kooperatif ortaklarının da çok karlı bir yatırım yapacaklarını ifade eden Sat, "Bilgi ve deneyimimizi konut sorunun çözümü için kullanıyoruz" dedi.
Batıbirlik yöneticileri, tahsis belgesini aldıktan arsalarının bulunduğu alanda fotoğraf çektirdiler. Arsaların, yapılaşmanın başladığı bölgeden tahsis edilmesi büyük bir şans olarak değerlendirildi.

(Temmuz 2003)

Bahçekent onaylandı

Yenimahalle Belediyesi, Alacaatlı-Dodurga bölgesinin uygulamam planını tamamladı.

 Batıbirlik'in Bahçekent projesinin hayata geçirilmesi için şimdi günler sayılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyarıları doğrultusunda revize edilen Alacaatlı-Dodurga bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama planı Yenimahalle Belediye Meclisi'nin 4.3.2003 gün ve 29 sayılı kararıyla kabul edildi.

Batıbirlik'e bağlı çok sayıdaki kooperatifin arazilerinin de bulunduğu Alacaatlı-Dodurga bölgelerinin uygulama planı, daha önce Yenimahalle Belediye Meclisi'nin 13.11.2002 gün ve 397 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin, kimi konularda düzeltme önererek geri gönderdiği planı yeniden görüşen Yenimahalle Belediye Meclisi, gerekli düzeltmeleri yaparak planı sonuçlandırdı.

Böylelikle, üç etapın birarada ele alınarak revize edildiği planla, Bahçekent Projesi kapsamındaki Batıbirlik kooperatifleri arazilerinin tümü planlanmış oldu. Etaplann birleştirilmesiyle, arazilerin toplulaştınlması, altyapıya ilişkin çalışmaların daha kolay ve ekonomik yürütülmesi olanağı doğmuş oldu. 

Seyrek nüfus yoğunluğu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.8.2001 gün ve 476 sayılı kararıyla onaylanan, 1/5000 ölçekli "Güneybatı Ankara Çevre Otoyolu İçi Kentsel Gelişim Bölgesi II, Eskişehir Yolu Güneyi Alacaatlı-Dodurga Köyleri ve Çevresine ait Nazım İmar Planı" doğrultusunda hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi'nin uyarıları doğrultusunda revize edilen 1/1000 ölçekli uygulama planında, bölgenin yüzde 50'si yeşil ve sosyal donatı alanı, kalan yüzde 50'lilik bölümü de konut alanı olarak belirlendi. Uygulama planında da, bölgenin nazım imar planında öngörüldüğü biçimde, nüfus yoğunluğunun hektara 60 kişi olarak yapılandırılmasına da dikkat edildi.

Planlama alanının Ankara kent merkezine ulaşımı, Eskişehir KarayoIu, Ümitköy kavşağı vasıtasıyla sağlanıyor. Planlama alanı içerisinde kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde uzayan 35 metrelik ana arterler de, Ankara kent merkezine ve İncek-Kızılaşar-Taşpınar, Beytepe-Çayyolu, Şehitali-Ballıkuyumcu, Umitköy-Konutkent yerleşim bölgelerine bağlantı yapacak. Alan içi ulaşım için 25 ve 20 metrelik toplayıcı ve dağıtıcı yolların öngörüldüğü planda, bu yollara açılan 15 ve 12 metrelik yollarla da semt içi ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Raylı sistem için istasyon

Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında güzergahı belirlenen raylı toplu taşım sisteminin, planlama alanının kuzeybatı kesiminde yeralacak bir istasyonu ile bölgeye hizmet vermesi öngörülüyor. Ana arterlerin kesişim noktasında yer alması düşünülen toplu taşım istasyonunun tüm bölgeye odak olacak biçimde konuşlandırılması için, bu bölge, özel projelendirilecek alan statüsüne sokuldu.

Planlama bölgesi genelinde yeşil alanlar aktif ve pasif yeşil sistemler olarak belirleniyor. Pasif kullanımlı alanlar için mera, piknik ve rekreasyon alanları öngörülürken; aktif kullanıma olanak verecek alanlar için de spor, park, çocuk oyun alanları, çocuk bahçeleri düşünülüyor.

Batıkent'in üçte ikisi

Batıkent'in üçte ikisi büyüklüğündeki 680.8 hektarlık planlanan alanın yüzde 50'si konuta ayrılmış bulunuyor. Minimum parsel büyüklüğünün 500 metrekare, ortalama konut büyüklüğünün 173 metrekare olarak belirlendiği uygulama planında, nüfus yoğunluğu da hektara 60 kişi olarak öngörülüyor. Nüfus yoğunluğunun Ankara geneline göre çok seyrek olduğu planlanan bölgede 28 bin dolayında insan yaşayacağı hesap ediliyor.

Bölgenin Ankara kentine uzaklığı ve hizmet sunumunun kısıtlılığı dikkate alınarak, bölgede kooperatifler yoluyla fiziksel mekanların oluşturulması için de olanak sağlanıyor. Kooperatifler, inşaat alanının yüzde 2'sini aşmamak koşuluyla, ilçe belediyesinin uygun göreceği biçimde kreş, toplantı odası, yönetim birimleri, günlük gereksinime yanıt verecek ürünlerin satış ünitelerini kendileri yapabilecekler.

Sosyal donatı alanları

Onaylı nazım imar planına göre, planlama bölgesinde 4 merkez alanı öneriliyor. Planlama alanının yakın çevresinde ise bir bölgesel merkez ile bir de alt merkez yer alıyor.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama planı kapsamında ise nazım imar planında konum ve büyüklükleri belirtilmemiş olmasına karşın 5 ünite merkez alanları ile metro istasyonu çevresinde l altmerkez bulunuyor. Oluşturulan ünite merkezlerinde yer alacak birimlerde de, günlük temel gereksinimlerin karşılanabileceği ticaret alanları, dini tesis alam, eğitim tesis alanı, idari tesisler ve sosyo-kültürel tesisler yer alıyor. Bu merkezlerin daha üst kademe sunum kapasitesine sahip semt merkezlerinde ise ünite merkezlerindeki işlevlere ek olarak görev yapacak lise ve karakol alanı ve açık meydanlar bulunuyor.

Planda, merkezlerin yer seçiminde de büyük bir isabet olduğu görülüyor. Tüm merkezlere yaya erişimi olanaklı bulunuyor ve merkezler yeşil alanlarla bir bütünlük oluşturuyor. Ayrıca, merkezlerle kentsel servis alanlarının da işlevsel olarak bütünleşebildiği görülüyor.

Teknik altyapı

Plana göre, gereksinim duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb kullanımlar için yerler ayrılmış bulunuyor. Bu alanların yeterli olmaması durumunda ve gerektiğinde de, yapı yaklaşma uzaklıkları yollardan 10 metre ve yapılara uzaklığı 20 metreden az olmamak koşuluyla park, rekreasyon vb. kullanım alanlarında da teknik alt yapılar konuşlandırılabilecek.

Malik Şat'ın açıklaması

Uygulama planı hakkında Bültenimize bir açıklama yapan Batı-birlik Genel Başkanı Malik Sat, Büyükşehir Belediyesi'nin uyarıları doğrultusunda revize edilerek yeniden kabul edilen planın etapları birleştirerek ele aldığını, bunun da altyapı hizmetleri açısından büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Alacaatlı-Dodurga bölgesi imar planlarının tamamlanmasının çok zaman aldığını vurgulayan Sat, dört yıldır bu sonucu beklediklerini, bundan sonra yitirilen zamanı geri kazanmak için çalışacaklarını söyledi. Kabul edilen uygulama planının Büyükşehir Belediyesince kısa sürede onaylanmasını beklediklerini dile getiren Sat, temel atma çalışmaları için gün saymaya başladıklarını, bölgede tahsis almış Batıbirlik'e bağlı kooperatiflerin hazırlıklarını hızlandırarak sürdürdüklerini ifade etti.

Bölgenin planlanmasının kaçak yapılaşmanın önüne geçeceğine dikkat çeken Sat, planların yapılması konusunda Batıbirlik'in verdiği uzun ve sabırlı mücadelenin bunda payı olduğunu ve Ankara'nın düzenli kentleşmesine kendi güçleri oranında katkı sağladıklarını ileri sürdü. İmar planlarının yapılmasında büyük emek veren Büyükşehir ye Yenimahalle Belediyesi bürokratlarına ve teknik elemanlarına teşekkür eden Sat, belediye meclisi üyelerinin ve başkanların da desteklerini unutmayacaklarını söyledi. 

(Mart 2003)

Geri